blended_learning_network_logonetwork

Sít blended learning network – asociace evropských specialistu kombinovaného ucení (blended learning)

Tato asociace je svazem ruzných, vzájemne se doplnujících organizací. Na jedné strane nabízíme poradenství, sluŽby a technická reŠení podporující koncepci kombinovaného ucení, na strane druhé uplatnujeme moŽnosti kombinovaného ucení u svých zamestnancu a spolupracovníku.

blended learning events

Sít blended learning network porádá symposia o kombinovaném ucení, udílí ceny související s touto metodou vzdelávání a podílí se i na dalŠích odborných programech.

blended learning projects

Sít blended learning network je zapojena do mnoha projektu po celé Evrope. Jako partner v oblasti poradenství a know-how jsme vám vŽdy k dispozici.
Simon Budsky
Contact person
Simon Budsky
bit cz training, s.r.o.
Balbínova 22
120 00 Praha 2

+420 222 726 024
+420 222 726 021
Members Czechia
bit CZ training, s.r.o.
Danica Prazakova
Balbinova 22
120 00 Prag

+420 775 711 651
+420 222 726 021

http://www.bitcz.cz/

blended learning network | info@blended-learning-network.eu


Home | Contact | Imprint | Website © Internetagentur wukonig.com